آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
25 آذر

روز 26 آذر
سال آبي
96-97

سال آبي
96-97
متوسط درازمدت درصد مقايسه
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
8.2
50.2
-83.7
 
1
البرز
41-103
بيلقان
17.8
76.9
-76.9
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
38
151.6
-74.9
 
3
البرز
17-630
آرموت
65.1
117.2
-44.5
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
7.8
60.8
-87.2
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
20
51.8
-61.4
 
6
البرز
41-332
نساء
59.7
165
-63.8
 
7
البرز
41-101
سیرا
47.6
145.2
-67.2
 
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
30.1
99.2
-69.7
 
9
تهران
41-119
لتیان
21.5
94.6
-77.3
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
43.2
139.2
-69
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
12.8
74.4
-82.8
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
3.5
49.4
-92.9
 
13
مركزي
41-839
شازند
22.5
125.9
-82.1
 
14
مركزي
41-973
دلیجان
0
48.4
-100
 
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
3
62
-95.2
 
16
گيلان
16-061
شلمان
547
484.4
12.9
 
17
گيلان
17-070
منجيل
42
77.8
-46
 
18
گيلان
17-082
رشت
345.4
492.8
-29.9
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
404.6
375.3
7.8
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه