آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
9 تير

روز 10 تير
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
212.7
331.8
-35.9
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
481.5
548.6
-12.2
 
3
تهران
17-630
آرموت
334
470.8
-29.1
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
153.8
252
-39
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
203.5
253.8
-19.8
 
6
تهران
41-332
نساء
590.1
638.5
-7.6
 
7
تهران
41-101
سيرا
544.5
594.6
-8.4
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
312.4
408.3
-23.5
 
9
تهران
41-119
لتيان
353.7
402.4
-12.1
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
587.6
567.3
3.6
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
270
325.2
-17
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
104.5
195.8
-46.6
 
13
مركزي
41-839
شازند
422.5
462.5
-8.6
 
14
مركزي
41-973
دليجان
95.4
203.4
-53.1
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
119
276.4
-56.9
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1623.5
897.3
80.9
 
17
گيلان
17-070
منجيل
285
268.7
6.1
 
18
گيلان
17-082
رشت
1409.2
1046.6
34.6
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
1061
799
32.8
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
408.5
517.1
-21
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه