آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
8 ارديبهشت

روز 9 ارديبهشت
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
209.8
269
-22
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
485.5
500
-2.9
 
3
البرز
17-630
آرموت
408.9
407.1
0.4
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
227
207.5
9.4
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
242
204.5
18.3
 
6
البرز
41-332
نساء
614.4
551.9
11.3
 
7
البرز
41-101
سیرا
549.9
525
4.7
 
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
358
351.7
1.8
 
9
تهران
41-119
لتیان
393
354.8
10.8
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
534.2
473.2
12.9
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
310.7
282.3
10.1
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
191.6
166.5
15.1
 
13
مركزي
41-839
شازند
406
445.8
-8.9
 
14
مركزي
41-973
دلیجان
152.9
137.2
11.4
 
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
201.9
185.6
8.8
 
16
گيلان
16-061
شلمان
955
835.9
14.2
 
17
گيلان
17-070
منجيل
152.9
227.3
-32.7
 
18
گيلان
17-082
رشت
999.9
951.6
5.1
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
698.7
698.9
0
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
376.9
481.1
-21.7
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه