آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
30 مرداد

روز 31 مرداد
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
247.3
310.7
-20.4
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
613
567.6
8
 0
3
البرز
17-630
آرموت
474.7
478.8
-0.9
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
264.8
229.3
15.5
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
286.5
265.2
8
 0
6
البرز
41-332
نساء
722.1
654.8
10.3
 0
7
البرز
41-101
سیرا
638.4
604.5
5.6
 0
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
411.7
407.2
1.1
 0
9
تهران
41-119
لتیان
487
402.7
20.9
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
664.3
579.3
14.7
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
352.2
308.6
14.1
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
220.9
184
20.1
 0
13
مركزي
41-839
شازند
453.5
476.8
-4.9
 0
14
مركزي
41-973
دلیجان
209.2
152.3
37.4
 0
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
254.5
209.9
21.2
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
987.7
1022.5
-3.4
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
166.4
264.1
-37
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1021.5
1142.1
-10.6
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
783.9
911.7
-14
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
384.3
578.3
-33.5
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه