آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
1 آبان

روز 2 آبان
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
0
11.9
-100
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
0
20
-100
 
3
البرز
17-630
آرموت
0
16.9
-100
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
0
7.7
-100
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
0
12.7
-100
 
6
البرز
41-332
نساء
0
28.1
-100
 
7
البرز
41-101
سيرا
0
22.1
-100
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
0
14
-100
 
9
تهران
41-119
لتيان
0
11.5
-100
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
0
29
-100
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
1.5
8.6
-82.6
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
0
5.5
-100
 
13
مركزي
41-839
شازند
3
17.2
-82.6
 
14
مركزي
41-973
دليجان
0
7.8
-100
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
0
5.3
-100
 
16
گيلان
16-061
شلمان
261
209.7
24.5
 
17
گيلان
17-070
منجيل
5.5
12.7
-56.7
 
18
گيلان
17-082
رشت
193.5
193.1
0.2
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
154.7
165.6
-6.6
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
107.2
78.9
35.9
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه