آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
4 اسفند

روز 5 اسفند
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
126.1
167.3
-24.6
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
306
313.7
-2.5
 0
3
البرز
17-630
آرموت
208.1
237
-12.2
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
148.3
131.8
12.5
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
155.5
123.3
26.1
 0
6
البرز
41-332
نساء
383.2
331.2
15.7
 
7
البرز
41-101
سیرا
352.1
313.9
12.2
 
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
206.9
212.3
-2.5
 0
9
تهران
41-119
لتیان
235
217
8.3
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
360.2
282.1
27.7
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
239
165.1
44.8
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
127.1
106.2
19.7
 
13
مركزي
41-839
شازند
282.5
266.8
5.9
 
14
مركزي
41-973
دلیجان
94.6
88.9
6.4
 
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
142.7
119.4
19.5
 
16
گيلان
16-061
شلمان
811
678.8
19.5
 
17
گيلان
17-070
منجيل
123.9
146.7
-15.5
 
18
گيلان
17-082
رشت
870
772.5
12.6
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
566.8
532.6
6.4
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
312
352.4
-11.5
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه