آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
5 تير

روز 6 تير
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
272.5
331.4
-17.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
646.3
547.4
18.1
 
3
البرز
17-630
آرموت
539.6
470.1
14.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
197.5
251.6
-21.5
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
238.1
252
-5.5
 
6
البرز
41-332
نساء
712.1
636.7
11.8
 
7
البرز
41-101
سيرا
690.7
593.7
16.3
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
427.4
407.6
4.9
 
9
تهران
41-119
لتيان
441
401.6
9.8
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
559.3
565.3
-1.1
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
336
325
3.4
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
180
195.6
-8
 
13
مركزي
41-839
شازند
557
462.3
20.5
 
14
مركزي
41-973
دليجان
162
203.2
-20.3
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
164.4
276.2
-40.5
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1108.5
890.5
24.5
 
17
گيلان
17-070
منجيل
303.9
267.9
13.4
 
18
گيلان
17-082
رشت
1062.4
1039.7
2.2
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
932.4
791.1
17.9
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
688.6
514.1
33.9
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه