آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
3 تير

روز 4 تير
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
246.1
306.7
-19.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
560
555.2
0.9
 0
3
البرز
17-630
آرموت
474.7
471.7
0.6
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
254.1
226.9
12
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
273
245.8
11.1
 0
6
البرز
41-332
نساء
696.1
634.8
9.7
 
7
البرز
41-101
سیرا
617.8
594.4
3.9
 
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
406.3
400.3
1.5
 0
9
تهران
41-119
لتیان
456.5
394.8
15.6
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
586.5
555.4
5.6
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
352
305.3
15.3
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
217.9
182.3
19.5
 
13
مركزي
41-839
شازند
453.5
476.2
-4.8
 
14
مركزي
41-973
دلیجان
191.2
150
27.5
 
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
232.8
209
11.4
 
16
گيلان
16-061
شلمان
976.2
915.7
6.6
 
17
گيلان
17-070
منجيل
164.4
259.6
-36.7
 
18
گيلان
17-082
رشت
1021.1
1035.5
-1.4
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
780.8
808.9
-3.5
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
381.9
531.3
-28.1
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه