آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
17 آذر

روز 18 آذر
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
14.1
66.6
-78.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
102.5
130.7
-21.6
 
3
البرز
17-630
آرموت
40.5
103.2
-60.8
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
26.8
51.3
-47.8
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
56
44.8
25
 
6
البرز
41-332
نساء
120.3
145.4
-17.3
 
7
البرز
41-101
سيرا
98.8
126
-21.6
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
47.6
86.4
-44.9
 
9
تهران
41-119
لتيان
63.5
80.1
-20.7
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
153.1
123.2
24.3
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
65.4
64.1
2
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
21.2
42.1
-49.6
 
13
مركزي
41-839
شازند
81.5
109.9
-25.8
 
14
مركزي
41-973
دليجان
11.9
43
-72.3
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
24.5
54.5
-55
 
16
گيلان
16-061
شلمان
537
454.4
18.2
 
17
گيلان
17-070
منجيل
64.5
67.6
-4.6
 
18
گيلان
17-082
رشت
457.6
454.3
0.7
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
359.5
351.9
2.2
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
174.7
201
-13.1
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه