آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
2 شهريور

روز 3 شهريور
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
274.1
336.1
-18.4
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
651.8
561.2
16.1
 
3
البرز
17-630
آرموت
544.3
478.9
13.7
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
197.5
255.6
-22.7
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
248.6
275.3
-9.7
 
6
البرز
41-332
نساء
719.1
658.1
9.3
 
7
البرز
41-101
سيرا
695.6
604.5
15.1
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
427.6
415.7
2.9
 
9
تهران
41-119
لتيان
441.5
410.7
7.5
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
569.6
591.8
-3.8
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
336
327.6
2.6
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
180
197.9
-9
 
13
مركزي
41-839
شازند
557
463.3
20.2
 
14
مركزي
41-973
دليجان
162
204.9
-20.9
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
164.4
277.9
-40.8
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1298.5
991.4
31
 
17
گيلان
17-070
منجيل
305.4
276
10.7
 
18
گيلان
17-082
رشت
1225.1
1142.7
7.2
 
19
گيلان
18-031
هشتپر
1005.9
917.5
9.6
 
20
مازندران
12-030
تير تاش
752
558.3
34.7
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه