آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
13 مهر

روز 14 مهر
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
تهران
41-103
بيلقان
2
5.1
-60.8
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
4.5
9.2
-51.1
 
3
تهران
17-630
آرموت
1
7.9
-87.3
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
0.5
4
-87.5
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
8.5
7.1
19.7
 
6
تهران
41-332
نساء
10.7
11.5
-7
 
7
تهران
41-101
سيرا
7.3
8.8
-17
 
8
تهران
41-232
سد امير کبير
2.4
6
-60
 
9
تهران
41-119
لتيان
4
4.3
-7
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
6.6
12.4
-46.8
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
1.1
2.3
-52.2
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
0
2.1
-100
 0
13
مركزي
41-839
شازند
1.5
5.7
-73.7
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
1.6
7.5
-78.7
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
4
0.9
344.4
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
11.5
77.2
-85.1
 0.5
17
گيلان
17-070
منجيل
0
7.3
-100
 0
18
گيلان
17-082
رشت
35
74
-52.7
 2.5
19
گيلان
18-031
هشتپر
18.7
67.4
-72.3
 0.1
20
مازندران
12-030
تير تاش
0
30.6
-100
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه