آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
17 بهمن

روز 18 بهمن
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
154.4
159.7
-3.3
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
379.8
278.1
36.6
 
3
البرز
17-630
آرموت
264.3
213.2
24
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
139.1
132.1
5.3
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
127.6
112.2
13.7
 
6
البرز
41-332
نساء
340.5
295.6
15.2
 1.5
7
البرز
41-101
سيرا
327
275.3
18.8
 0.5
8
تهران
41-232
سد امير کبير
208.9
193
8.2
 
9
تهران
41-119
لتيان
249
188.8
31.9
 
10
تهران
15-007
پلور(لار)
291.9
241.2
21
 
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
188.3
148.1
27.1
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
105.5
99.8
5.7
 0
13
مركزي
41-839
شازند
336
233.1
44.1
 0
14
مركزي
41-973
دليجان
120.7
99.2
21.7
 0
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
106.4
136.9
-22.3
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
856
604.7
41.6
 6
17
گيلان
17-070
منجيل
169.7
135
25.7
 2
18
گيلان
17-082
رشت
752.4
693.4
8.5
 3.5
19
گيلان
18-031
هشتپر
621.6
466.1
33.4
 6.7
20
مازندران
12-030
تير تاش
376.5
320.9
17.3
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه