آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 223     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
9 خرداد

روز 10 خرداد
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
272.5
323.5
-15.8
 0
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
646.3
537.2
20.3
 0
3
البرز
17-630
آرموت
539.1
456
18.2
 0
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
197.5
247.9
-20.3
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
238.1
237.4
0.3
 0
6
البرز
41-332
نساء
708.1
617.5
14.7
 0
7
البرز
41-101
سيرا
689.7
578.8
19.2
 0
8
تهران
41-232
سد امير کبير
427.3
397.7
7.4
 0
9
تهران
41-119
لتيان
440
391.6
12.4
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
557.8
541
3.1
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
336
320.6
4.8
 
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
180
192.6
-6.5
 
13
مركزي
41-839
شازند
557
453.5
22.8
 
14
مركزي
41-973
دليجان
162
197.4
-17.9
 
15
مركزي
41-877
تبخير سنجي ساوه
164.4
267.8
-38.6
 
16
گيلان
16-061
شلمان
1089.5
853.3
27.7
 0
17
گيلان
17-070
منجيل
298.7
261.3
14.3
 0
18
گيلان
17-082
رشت
1028.8
1001.6
2.7
 0
19
گيلان
18-031
هشتپر
886.6
737.8
20.2
 0
20
مازندران
12-030
تير تاش
684.1
494.7
38.3
 0
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 223     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه