آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
3 فروردين

روز 4 فروردين
سال آبي
95-96

سال آبي
95-96
متوسط درازمدت درصد مقايسه
1
البرز
41-103
بيلقان
154.7
209.8
-26.3
 11
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
366.5
390.3
-6.1
 18.5
3
البرز
17-630
آرموت
268.4
299.9
-10.5
 11.3
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
170.4
164.9
3.3
 
5
تهران
47-005
فيروز كوه
192
155
23.9
 6
6
البرز
41-332
نساء
457.5
417.2
9.7
 10.5
7
البرز
41-101
سیرا
417.4
403.4
3.5
 13.5
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
271.6
266.3
2
 11.2
9
تهران
41-119
لتیان
289
276.9
4.4
 12.5
10
تهران
15-007
پلور(لار)
404.2
361.8
11.7
 22.5
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
274.3
201.2
36.3
 5
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
159.1
131.7
20.8
 9.5
13
مركزي
41-839
شازند
337
316.3
6.5
 16
14
مركزي
41-973
دلیجان
107
99.3
7.8
 6
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
173.8
143.3
21.3
 9.5
16
گيلان
16-061
شلمان
860.5
757.2
13.6
 41
17
گيلان
17-070
منجيل
135.4
181
-25.2
 1.5
18
گيلان
17-082
رشت
926.9
866.3
7
 22
19
گيلان
18-031
هشتپر
605.8
608.6
-0.5
 16.2
20
مازندران
12-030
تير تاش
332.9
413.8
-19.6
 8.3
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه