آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
24 مهر

روز 25 مهر
سال آبي
96-97

سال آبي
96-97
متوسط درازمدت درصد مقايسه
143
چهارمحال و بختياري
21-092
بروجن
0
2
-100
 0
1
البرز
41-103
بيلقان
11
8.6
27.9
 
2
تهران
41-117
رودك جاجرود
33
14.2
132.4
 0
3
البرز
17-630
آرموت
26.7
12
122.5
 
4
تهران
41-842
آبهاي سطحي تهران
4.9
5.6
-12.5
 0
5
تهران
47-005
فيروز كوه
17
9.7
75.3
 0
6
البرز
41-332
نساء
37.5
20.6
82
 
7
البرز
41-101
سیرا
29.5
16
84.4
 
8
تهران
41-232
سد امیر کبیر
13.9
10
39
 0
9
تهران
41-119
لتیان
15
8.2
82.9
 0
10
تهران
15-007
پلور(لار)
34.7
21.8
59.2
 0
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
0
6
-100
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
0.5
3.8
-86.8
 0
13
مركزي
41-839
شازند
0
12.2
-100
 0
14
مركزي
41-973
دلیجان
0
5.6
-100
 0
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
0
3.4
-100
 0
16
گيلان
16-061
شلمان
417.5
163.4
155.5
 61.5
17
گيلان
17-070
منجيل
13
9.4
38.3
 0
18
گيلان
17-082
رشت
252.7
150
68.5
 17.5
19
گيلان
18-031
هشتپر
292.9
129.1
126.9
 8.6
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11-12  صفحه بعدي  آخرين صفحه       ركوردهاي 1 تا 20 از 221     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه