آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 5 از 5     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
30 شهريور

روز 31 شهريور
سال آبي
94-95

سال آبي
94-95
متوسط درازمدت درصد مقايسه
11
مركزي
41-038
امور آب اراك
336.1
309
8.8
 0
12
مركزي
41-080
احمد آباد ساوه
180
184.4
-2.4
 0
13
مركزي
41-839
شازند
557
476.8
16.8
 0
14
مركزي
41-973
دلیجان
162
152.6
6.2
 0
15
مركزي
41-877
تبخیر سنجی ساوه
164.4
209.9
-21.7
 0
ركوردهاي 1 تا 5 از 5     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه