آمار بارندگي ايستگاههاي باران‌سنجي مبناي وزارت نيرو
 
شركت مديريت منابع آب ايران
دفتر مطالعات پايه منابع آب

  نسخه مناسب چاپ   انتقال به  Excel

 جستجو
نام استان =
انتخاب سال آبي
(جهت نمايش آمار تجمعي)
=
  نمايش تمام ركوردها 
    

ركوردهاي 1 تا 7 از 7     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه 
شناسه
نام استان
كد ايستگاه (*)
نام ايستگاه (*)

ميزان بارندگي(ميليمتر)

آمار تجمعي تا تاريخ
30 شهريور

روز 31 شهريور
سال آبي
93-94

سال آبي
93-94
متوسط درازمدت درصد مقايسه
62
كرمانشاه
21-351
محكي
278.6
455
-38.8
 0
63
كرمانشاه
21-393
روانسر
356
558.7
-36.3
 0
64
كرمانشاه
21-552
كرمانشاه
248.7
509.8
-51.2
 0
65
كرمانشاه
21-113
آران
274.5
443
-38
 0
66
كرمانشاه
21-051
توتشامي(گهواره)
352.5
656
-46.3
 0
67
كرمانشاه
21-230
فيروزآباد(كرند )
308.9
512.5
-39.7
 0
68
كرمانشاه
21-071
قصرشيرين
333
391.1
-14.9
 0
ركوردهاي 1 تا 7 از 7     
تعداد نمايش ركورد در هر صفحه